ดอนหอยหลอด

ดอนหอยหลอด เป็นสันดอนปากน้ำแม่กลองที่เกิดจากการตกตะกอนของดินปนทราย (ชาวบ้านเรียก ทรายขี้เป็ด) มีอาณาบริเวณกว้างประมาณ 3 กิโลเมตร ยาว 5 กิโลเมตร มี 2 แห่ง คือ ดอนนอก อยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลอง เดินทางไปได้โดยทางเรือ ส่วนดอนใน อยู่ที่ชายหาดหมู่บ้านฉู๋ฉี่ ตำบางบางจะเกร็ง และที่ชายหาดหมู่บ้านบางบ่อ ตำบลบางแก้ว สามารถเดินทางได้โดยรถยนต์ บริเวณสันดอนนี้มีหอยอาศัยอยู่หลายชนิด ได้แก่ หอยลาย หอยปุก หอยปากเป็ด หอยแครง และโดยเฉพาะหอยหลอด ที่หมู่บ้านฉู่ฉี่บริเวณใกล้เคียงกับดอนหอยหลอดยังเป็นที่ตั้งศาล “กรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์” ให้เราได้สักการะบูชา่อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published.