วัดจุฬามณี

วัดจุฬามณีเป็นวัดโบราณริมฝั่งคลองอัมพวา ต่อเนื่องกับคลองผีหลอก สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย รัชสมัยพระเจ้าปราสาททอง สันนิษฐานว่า ท้าวแก้วผลึก (น้อย) นายตลาดบางช้าง ต้นวงศ์ราชินีกุลบางช้างเป็นผู้สร้างขึ้น บริเวณหลังวัดเดิมเป็นนิวาสสถานของคุณนาคและคุณบุญรอด (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ และสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ พระบรามราชินีในรัชกาลที่ 1 และ 2) มีพระเกจิอาจารย์ดังคือหลวงพ่อเนื่อง โกวิโท ศิษย์เอกของหลวงพ่อคงวัดบางกระพ้อมซึ่งมรภาพแล้วศพไม่เน่าเปื่อย บรรจุอยู่ในโลงแก้วในศาลาทรงไทยไม้สักลงรักปิดทอง นอกจากนั้นพระอุโบสถจัตุรมุขยังสร้างด้วยหินอ่อนทั้งหลัง อุทยานพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (อุทยานฯ ร.2) เป็นโครงการเฉลิมพระเกียร์ติพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลสำคัญของโลก จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งโลก (UNESCO) ที่ได้พระราชทานศิลปะวัฒนธรรมอันงดงามไว้เป็นมรดกแห่งชาติ ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดอัมพวันเจติยาราม ในพื้นที่ประมาณ 11 ไร่ ได้ถูกจัดแบ่งออกเป็นส่วนๆ อาทิ พิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มีลักษณะเป็นอาคารทรงไทย 4 หลัง แบ่งออกเป็นส่วนๆ ได้แก่ หอกลาง ภายในประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 2 และจัดแสดงศิลปะโบราณวัตถุสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์ นอกจากนี้ยังมีสวนพฤษชาติ โรงละครกลางแจ้ง อีกด้วย

เครดิตภาพ : samutsongkhram.mots.go.th

Leave a Reply

Your email address will not be published.