วัดบางกุ้ง

ตั้งอยู่ที่อำเภอบางคนที บริเวณเดียวกับค่ายบางกุ้ง ที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพร้อมด้วยเหล่าทหารหาญได้ประกอบวีรกรรมอันหาญกล้า ต่อสู้กับพม่าข้าศึกที่รุกรานประเทศสยามจนได้รับชัยชนะที่ค่ายบางกุ้งแห่งนี้ ภายในวัดบางกุ้งมีโบสถ์เก่าแก่เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานปูนปั้นขนาดใหญ่ ที่ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อโบสถ์น้อย ภายในโบสถ์มีภาพจิตรกรรมฝาผนังเก่าแก่สมัยปลายกรุงศรีอยุธยา แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพุทธประวัติ นอกจากนี้บริเวณรอบนอกของโบสถ์ยังถูกปกคลุมไปด้วยต้นโพธิ์ขนาดใหญ่อีกด้วย

เครดิตภาพ : chillpainai.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.