วัดบางแคน้อย

วัดบางแคน้อยตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลอง โดยคุณหญิงจุ้ย (น้อย) วงศาโรจน์ เป็นผู้่สร้างเมื่อ พ.ศ. 2411 เดิมอุโบสถของวัดสร้างบนแพไม้ไผ่ผูกไว้กับต้นโพธิ์ ต่อมาพระอธิการรอด เจ้าอาวาสองค์ที่ 2 ได้สร้างอุโบสถบนพื้นดิน ในปี พ.ศ. 2418 ต่อมาอุโบสเดิมได้ชำรุดทรุดโทรม พระอธิการเขียว เจ้าอาวาสองค์ที่ 6 ได้สร้างอุโบสถขึ้นใหม่ ในปี พ.ศ. 2492 จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 อุโบสถหลังเดิมก็ได้เกิดชำรุดขึ้นอีก เนื่องจากขาดแคลนวัสดุที่มีคุณภาพ เพราะตอนสร้างอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 พระครูสมุทรนันทคุณ (แพร) จึงได้ดำเนินการสร้างอุโบสถหลังใหม่ขึ้น อุโบสถที่สร้างขึ้นใหม่นี้ภายในจะเป็นไม้สักแกะสลักเรื่องราวในพุทธประวัติ ลวดลายสวยงามชัดเจนยิ่งนัก โดยช่างฝีมือเอกจากจังหวัดเพชรบุรี

เครดิตภาพ : ilovetogo.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.