วัดบางแคใหญ่

สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2337 พระอุโบสถหลังใหญ่อายุกว่า 150 ปี ด้านหน้ามีเจดีย์เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสอง ศิลปะสมัยกรุงศรีอยุธยา พระประธานปางมารวิชัย สร้างจากศิลาแลง มีธรรมเจดีย์ 7 องค์ สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2415 มีกำแพงแก้วล้อมรอบ และบนฝาประจัน (ฝากั้นห้อง) กุฎิสงฆ์ มีภาพจิตรกรรมที่เขียนด้วยสีฝุ่นผสมกาวเป็นเรื่องราวการรบระหว่างไทยกับพม่า

เครดิตภาพ : @japanyeepun

Leave a Reply

Your email address will not be published.