วัดภูมรินทร์กุฏีทอง

สิ่งที่น่าสนใจภายในวัดได้แก่ กุฏีทองคำทำด้วยไม้สัก ประวัติเล่าว่า เศรษฐีบิดาของคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) ให้สมภารวัดบางลี่ตรวจดวงชะตา สมภารว่าจะได้เป็นถึงราชินี เศรษฐีบิดาคุณนาคจึงให้คำมั่นว่า ถ้าเป็นจริงจะสร้างกุฏีทองุถวายให้วัดบางลี่ จึงได้ชื่อว่าวัดบางลี่กุฏีทอง ต่อมาน้ำเซาะที่ดินพังลง จึงรื้อมาสร้างไว้ที่วัดภุมรินทร์ วัดนี้จึงได้ชื่อว่าวัดภุมริทร์กุฏีทอง

เครดิตภาพ : http://chaiwat6456.blogspot.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published.