วัดอัมพวันเจติยาราม

ตั้งอยู่ติดกับอุทยาน ร.2 เป็นวัดของตระกูลราชินิกุลบางช้าง สันนิษฐานว่าสร้างในสมัยรัชกาลที่ 1 หลังวัดแห่งนี้เคยเป็นนิวาสสถานของหลวงยกกระบัตร (พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช) และคุณนาค (สมเด็จพระอมรินทรามาตย์ พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 1) และบริเวณพระปรางค์ของวัดอัมพวันเจติยาราม ยังเป็นที่พระราชสมภพของรัชกาลที่ 2 อีกด้วย

เครดิตภาพ : wikimedia.org

Leave a Reply

Your email address will not be published.