โบสถ์แม่พระบังเกิด

โบสถ์นี้เป็นสถานที่สักการะอันศักดิ์สิทธิ์ของคริสศาสนิกชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2433 (ค.ศ. 1890) โดยบาทหลวงเปาโลซัลมอน มิชชันนารีชาวฝรั่งเศส ได้รับทุนสนับสนุนจากญาติพี่น้องของท่านในประเทศฝรั่งเศส คณะมิซซังต่างประเทศแห่งกรุงปารีส กรุงโรม และผู้ใจบุญในกรุงเทพฯ ใช้เวลาสร้างถึง 6 ปี จึงเสร็จสมบูรณ์ เป็นสถาปัตยกรรมแบบโกธิคของประเทศฝรั่งเศส ฉาบด้วยปูนดำ ภายในประดับด้วยภาพกระจกสีสวยสดงดงาม มีรูปปั้น ธรรมาสน์เทศน์ อ่างล้างบาป ขาเทียนลักษณะต่างๆ และรูปแกะสลักบรรยายเกร็ดประวัติในพระคัมภีร์ในคริสศาสนา นับเป็นโบสถ์ที่มีความสวยงามที่อยู่ไม่ไกลจากริมฝั่งแม่น้ำ การเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมต้องขออนุญาิจากบาทหลวงผู้รับผิดชอบก่อนล่วงหน้า เพื่อติดต่อวิทยากรในการบรรยายได้ที่ โทร. 0 3476 1347

เครดิตภาพ : Rinsa Yoyolive

Leave a Reply

Your email address will not be published.